Hidden Design – onderbouwing concept

Tijdens deze zomerworkshop ontwerp je prototypes en rollen om strategisch je eerste ideeën uit te proberen met participanten. Met Hidden Design lokken we onopgemerkt ontworpen interacties uit om essentiële aannames te valideren en direct verder te ontwikkelen. We besteden aandacht aan de manier waarop je interventies inzichten opleveren die relevant zijn voor je onderzoekstraject.

In mijn NP1 document heb ik benoemd dat ik in periode 2, via participanten meer ter weten wil komen over persoonlijke visies op levensstijlen en over visies m.b.t. rollen en beeldvorming . Op basis van die insteek ben ik geïnteresseerd  in persoonlijke overtuigingen en m.n. verborgen overtuigingen.

Waarden zijn opgebouwd uit aan elkaar gerelateerde overtuigingen rond een bepaald thema en ze bestrijken alles wat een mens belangrijk vindt. Waarden zijn samengesteld uit meerdere overtuigingen. De vorming van waarden en overtuigingen komt tot stand door beïnvloeding vanuit omgeving, ouders, leraren, leeftijdgenoten, idolen, door de voorbeeldfunctie van hoofdpersonen uit boeken of films en door factoren op het werk. Ieder mens heeft een waarden-hiërarchie. Binnen de waarden werkt een overtuiging als een richtlijn en houdt voortdurend boodschappen van buiten of van binnen tegen het licht. Overtuigingen werken filterend en zijn gemakkelijk te herkennen aan het woordje ‘omdat’. Bijvoorbeeld ‘Dat kan ik niet, omdat…….’ 

Dag 1: Uit de analyse van de strategymap blijkt dat ik 2 kanten op kan, óf het verzamelen van data en beeld van één of meerdere personen waarmee ik een script opbouw. Vanuit de samenstelling blijken vervolgens overtuigingen. Dit kan ik doen door vragen te stellen aan de deelnemer a.d.h.v. data, of door interpretatie van de data door anderen. De andere mogelijkheid om verborgen overtuigingen te onderzoeken uit de strategymap is door directe interactie. Vanwege de korte voorbereidingstijd en noodzaak tot snelle actie is de laatste optie het beste. Mijn andere opties beschrijf ik in de post “praktische onderzoek opties periode 2” voor latere uitwerking.

Voor Hidden Design ga ik op zoek naar directe interactie waarin mensen uitspraken doen over hun persoonlijk overtuigingen. Het liefst overtuigingen die te maken hebben met een bepaald cultural script. Omdat mijn onderzoeksgebied singles betreft zoek ik overtuigingen die te maken hebben met liefde, relatie, visie op alleenstaand of single zijn, etc.

In de afgelopen maanden heb ik ontdekt dat positieve, specifieke, direct gerichte reacties op iemands zelfgeschreven online persoonsbeschrijving, vrijwel altijd leiden tot een uitnodigingen voor meer contact. N.a.v. deze ontdekking vroeg ik me af of een positief en direct schrijvend intermediair 2 personen bij elkaar zou kunnen brengen door de eerste stappen in tekstberichten voor hen te zetten. Amoreel, natuurlijk, als de betrokkenen hiervan niet op de hoogte zijn. En toch bleef de gedachte hangen, omdat je in positieve specifieke reacties een uitspraak doet over wat je aanspreekt. De teksten zeggen iets over de schrijver, wat hij/zij waardeert. En de teksten zeggen iets over de ontvanger, over wie hij/zij schijnt te zijn. Tijdens het invullen van de strategymap kwam ik, door die gedachte, op het idee om liefdesbrieven te schrijven in opdracht. Voor het schrijven van de liefdesbrief heb ik persoonlijke informatie nodig, waarin waarden en overtuigingen verborgen zitten over de zender en over de ontvanger. Aan het einde van dag 1 ontwierp ik vragenformulieren en een layout voor de brieven.

 

 

 

 

 

 

 


One Comments

  • Hi, very nice website, cheers!
    ——————————————————
    Need cheap and reliable hosting? Check our hosting comparison.
    ——————————————————
    Check here: https://hosting-compare.net/

Geef een reactie