Presentatie Open Set Lab

——-
Voor de presentations van Open set Lab tijdens de Conferentie Fluid Memories heb ik bovenstaande voorstel gedaan aan Open Set en de Experts;
Alleenstaanden in het Archief
Vanuit het visuele onderzoek naar beeldmateriaal over alleenstaanden in het Archief, kom ik met het voorstel een nieuw archief te bouwen van de uitgezonden keyframes die betrekking hebben op alleenstaanden.  De verzamelingen met keyframes presenteer ik met bronnen en bijbehorende zoekwoorden uit het systeem.
Verandering in beeldvorming
In de verzameling zie je de verandering van beeldvorming: de hoeveelheid uitgezonden materiaal neemt toe door de tijd heen, mode, gedrag, vraagstelling, context of zgn ‘architectuur van het beeld / decor’ veranderd door de tijd, emancipatie en politieke invloeden verschijnen, taakveranderingen verschijnen op tv – een gevolg van toename een-oudergezinnen, andere vrijetijdsbesteding, andere technische middelen die toename van individualiteit en dagelijks leven beïnvloeden.