Iteratie 7: 23 maart 2018 – The bigger picture

Wat zijn de stappen die je vooropstelt in je onderzoek en hoe werk je toe naar je uiteindelijke doel. In deze les laat je je medestudenten en docenten ervaren wat de toekomst van jouw onderzoek brengt: je maakt je iteraties tastbaar, toont ons hoe je te werk wilt gaan en waarom je deze stappen zo bedacht hebt.

 

Vanuit NP1 en NP2 richt ik me op de combinatie tussen personal narratives en cultural scripts.  In het artikel ‘Single wordt de norm’ van November 2014 in NUL20 schrijft sociaal demograaf Jan Latten “De dynamische twintigers en dertigers van vandaag zetten de toon, en die zijn anders dan de twintigers van dertig jaar geleden. Toen gingen ze trouwen en vormden ze gezinnen. Deze babyboomers zorgden in de jaren zeventig en tachtig voor een explosieve vraag naar eengezinswoningen. De huidige twintigers zijn veel flexibeler. Die stellen de komst van kinderen uit en het is maar de vraag of dat er later – met of zonder partner- nog van komt. Daarbij blijft het aantal scheidingen toenemen: Ook vijftigers gaan steeds vaker scheiden. Het leger van exen is daarmee het enige leger dat groeit. En elke scheiding leidt tot minstens één verhuizing.” De laatste zin bracht me op het idee voor de tijdlijn. Voor deze ochtend heb ik vellen voorbereid waarin ik het leven van een participant via een tijdlijn verzamel. In de tijdlijn geeft hij/zij aan in welke soorten huizen hij/zij gedurende het leven heeft gewoond en met hoeveel mensen er in het huis is gewoond. De tijdlijn begint bij geboorte en eindigt bij de huidige leeftijd. In het gesprek vraag ik soms specifieke uitleg over een bepaalde situatie of levensfase a.d.h.v. de informatie op de tijdlijn. De notities verwerk ik later per persoon. Alle data van alle tijdlijnen verzamel ik in een overzicht, om een uitspraak te kunnen doen over veranderingen in woon- en leefwensen van singles, die mogelijk leiden tot andere beeldvorming.

In de bijlagen de ingevulde vellen van verschillende participanten. In latere iteraties werk ik de vellen zorgvuldiger uit.

* NUL20 is een platform voor informatie en opinievorming over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam