Iteratie 8: 20 april 2018 – Mediagebruik

Uit welke media is je ontwerp opgebouwd? Maak je tools, scenario’s, materiaalonderzoeken of combinaties daarvan? Wat ontwerp je precies en hoe dient dit je onderzoek en ontwikkeling? Presenteer een ervaarbaar ontwerp met voor jouw onderzoek kenmerkende eigenschappen. Maak een ervaarbaar ontwerp waarin duidelijke afwegingen zijn gemaakt voor de materialisatie, scenario en media.

In mijn ontwerpen probeer ik bewust geen fotografie in te zetten bij de beeldvorming en kies voor andere media. Omdat ik met grote hoeveelheden beeld en tekst werk bekijk ik in mijn onderzoek de mogelijkheden die een encyclopedie, een compendium, een gids, of een archief me kunnen bieden. Een encyclopedie is doorgaans een alfabetisch gerangschikte verzameling lemma’s met informatie over allerlei gebieden van kennis of over een gespecialiseerd terrein, vaak met aanvullingen zoals afbeeldingen, geluidsopnames en videomateriaal schrijft Wikipedia. Een compendium is een handboek of overzicht dat de hoofdzaken en begrippen van een wetenschap, vakgebied of onderwerp beknopt maar veelomvattend weergeeft. Wil je een complex onderwerp snel en in hoofdlijnen begrijpen, dan behandelt een compendium de materie op een toegankelijke en systematische manier. Een gids is iemand die bezoekers of reizigers de weg wijst of een boek met namen, adressen en telefoonnummers, routes door een land of stad, of langs televisieprogramma’s. In deze iteratie ga ik uit van het concept van een encyclopedie; een verzameling lemma’s met informatie over allerlei gebieden die betrekking hebben op de participant. Ik werk met archiefmappen en een set aan vragen per map. De mappen zijn voorzien van ieders naam. Na afloop heb ik nog een extra kaart die vraagt om reflectie op de inhoud van de encyclopedie.