Inleiding

Inleiding,

Startend aan de Master Design formuleerde ik de ontwerpvraag “hoe kan ik een andere manier van profileren ontwikkelen, die geen éénduidige maar een meerduidige beeldvorming mogelijk maakt?”

Vanuit mijn achtergrond en eerdere projecten had ik me al verdiept in de manier waarop singles en alleenstaanden zich profileren op het internet. De single, en de manier waarop hij/zij zichzelf anno nu profileert, werd het vertrekpunt van mijn onderzoek. De single wordt in dit onderzoek gebruikt als case-studie.

In de publicatie wissel ik verschillende bronnen uit de mediatheorie af met observaties over singles en het gebruik van hun profielen in de huidige tijd. De geraadpleegde bronnen en citaten pas ik toe op dat wat ik werkelijk meen op te merken in het gebruik van online-profielen van singles. Via designonderzoek koppel ik de theoretische bronnen aan eigen waarneming en ervaringen van participanten. Gedurende mijn onderzoek probeer ik, opnieuw via de uitkomsten en opties uit de teksten en via designresearch, tot ideeën voor andere strategieën te komen.

Bij het onderzoek naar online-profilering van singles, en later tijdens specifiek bestuderen van materiaal over singles en alleenstaanden, in het archief van Beeld en Geluid, stuitte ik op eenzijdige beeldvorming evenals op eenzijdige storytelling m.b.t. singles. (Evenals eenzijdige storytelling m.b.t. partnerrelaties.) Niet alleen het medium wat ingezet wordt, maar ook de manier waarop het onderwerp in onze westerse media weergegeven wordt, neem ik mee in het onderzoek.

In mijn onderzoek passeer ik bewegend beeld en geluid, fotografie en databases als dragers van de verhalen. Beeld, recent gebruik van beeld als ook historisch gebruik van beeld en met name fotografie speelt een belangrijke rol in deze publicatie vanwege mijn achtergrond, maar ook omdat het tot nu het meest gebruikte middel is binnen profilering. De fotografie als medium heeft zijn wetten en regels als het gaat om het weergeven van de mens. De mens verwordt al snel tot object, zeker als portretten in grote hoeveelheden gedeeld worden. Hoe fotografie invloed heeft op meerduidigheid of eenzijdigheid in beeldvorming probeer ik te achterhalen door mediatheorie die specifiek de rol van fotografie analyseert.

Fotografie is een belangrijk medium wat anno nu voornamelijk in grote hoeveelheden gedeeld en gedragen wordt via internet. Tijdens mijn onderzoek werd de rol van de database, de verzameling of het (online) archief als verzamelplaatsen van collecties beeld, belangrijk. Wat doet het met de waardering voor de afbeelding van een individu, als zijn/haar weergave zich geplaatst ziet tussen honderden of duizenden anderen? Tijdens dit onderzoek bestudeer ik de theorie en wetenschap rondom archieven, om daar een helderder beeld van te krijgen.

Tot slot, de single, vrijgezel of alleenstaande zelf; hoe ervaart hij zijn/haar eigen profilering. Welke noodzaak voelt men om profilering te gebruiken en hoe past dit bij de manier waarop zij hun eigen leven zien? Is de storytelling die ik aantrof in het archief van beeld en geluid wel relevant en kloppend? Wie herkent deze stoytelling en wie niet? Wat doet het bij een mens om je tussen honderden geplaatst te zien? En belangrijk: Welke beeldvorming ontstaat er als we de eenzijdige storytelling en de eenzijdige formats weghalen?

Designresearch: Gedurende de Master voer ik experimenten uit met participanten, experimenteer met andere manieren van weergave van mensen zoals mappings en schetsen, bekijk archiefmateriaal op andere mogelijke interpretaties én werk zelf aan een database met eigen regels en richtlijnen, om daarin te ervaren wat er met het individuele materiaal gebeurd binnen een specifieke context.

Via bovenstaande sporen hoop ik aan het einde van deze publicatie met andere opties te komen, of in ieder geval suggesties te kunnen doen.