Ik als held 2004

In 2004 fotografeerde ik mijzelf in diverse rollen. De opdracht was ‘ik als held’. Ik startte vanuit stereotypen uit de media en kwam bij meer historische, Nederlandse typen uit.

Trail 2 Meerduidigheid in vorm

Ik ben op zoek naar een groter en ander (visueel?) vocabulair, zoals omschreven in mijn posterpitch onder het kopje relevantie. Binnen het onderzoek heb ik d.m.v. twee trails een scheiding aangebracht tussen 1) inhoud van meerduidig mensbeeld en 2) vormen waarin een mens op meerdere manieren weergegeven wordt…

Trail 1 Meerduidigheid in inhoud

In de oorspronkelijke posterpitch heb ik een aantal subvragen omschreven. Één daarvan is: “Hoe laat ik andere ervaringen en informatie toe naast feitelijke informatie in een kennismaking?” Binnen het onderzoek heb ik d.m.v. twee trails een scheiding aangebracht tussen 1) inhoud van meerduidig mensbeeld (m.a.w. waar moet…

Representation – Edited by Stuart Hall – 3 Michel Foucoult

Michel Foucoult richt zich op the relations of power, not relations of meaning. (p.43).  Foucoult onderzoekt de productie van kennis binnen ‘discourse’.“ (…) een discours als een geheel van uitspraken (articulaties) die behoren tot dezelfde discursieve formatie. Onder ‘discursieve formatie’ verstaat Foucault een ‘geheel van uitspraken’ waarbinnen het…

Representation – Edited by Stuart Hall – 2 Roland Barthes

Roland Barthes, Mythes Waar Saussure werkt met ‘the signifier and the signified’, werkt Roland Barthes met denotatie en connotatie. Denotatie als beschrijving van een term. Een beschrijving waar de meeste mensen zich waarschijnlijk in kunnen vinden. Connotatie als de complete interpretatie van de term, een beschrijving vanuit ideologie, geloof, conceptueel…

Representation – Edited by Stuart Hall – 1 Ferdinand de Saussure

Cultural representations and signifying practices. 1997 Het boek is ingedeeld in 6 hoofdstukken; 1) The work of representation, 2) Representing the social, 3) The poetic and politics of exhibiting other cultures, 4) The spectacle of the ‘other’, 5) Exhibiting masculinity, 6) Genre and gender. Ik werk…

Iteratie 1 – verdieping op (zelf-)representatie

In mijn vragen over profilering zat een categorie over het auteurschap van een profiel. Deze categorie ontstond door de gedachtegang uit deze post. Op dit moment worden profielen m.n. door mensen zelf ingevuld. Ondervraagden zouden graag profielinformatie van familie, vrienden of bekenden willen lezen, maar zijn…

Iteratie 1: Conversationpiece

Mijn onderzoek  is ontstaan uit irritatie over het gebruik van profielen, zoals op datingsites. Profielen ontworpen als een strak harnas waarin nauwelijks te bewegen is als mens. Een profiel waarin je jezelf noodgedwongen etaleert als een product en dat terwijl je op zoek bent naar je soulmate. Beetje vreemd?…

datingvideo’s jaren 80

In de jaren 80 starten bureau’s met het maken van datingvideo’s. Kleurrijke achtergronden waarin mannen, ingekaderd, over zichzelf en hun wensen vertellen. Een voorselectie werd gemaakt en gepresenteerd aan kandidaten.

Photostories

Afgelopen vrijdag kwam Snowfall ter sprake. De eerste interactieve longread gepubliceerd voor de New York Times in december 2012. In een analyse beschrijft Rebecca Greenfield “Unlike a standard words-on-page article that doesn’t diverge too much from print in the design department, “Snow Fall,” a multi-“chapter” series by features…

The enchantment leap – David Brook

Wil je een relatie dan zul je je de grens tussen jezelf en de ander moeten opheffen, dat doe je niet door te shoppen langs mensen via een datingsite schrijft David Brook. Brook verwijst in het opinie-artikel naar The enchantment leap: This is when something dry and utilitarian…

Critical Reading Les 1

De wereld van design – de visies op diverse vormen van design – is redelijk nieuw voor me. Ik ken een ontwerpers en designers vanuit mijn beroepspraktijk. Dit zijn over het algemeen grafisch ontwerpers, ontwerpers die zich richten op het ontwerpen van boeken, media-uitingen en ontwerpers…

Video-contactadvertentie

Video? Zou dit kunnen werken als medium voor meerduidige beeldvorming? Volgens Christian Rudder van Okcupid niet. Te ingewikkeld. Op youtube kom ik de Art-Lovers tegen. Een kunstenaarsduo die een poging heeft ondernomen videodating te starten. De Art-lovers hebben 3 filmpjes ge-upload met als titel “contactadvertentie” De filmpjes zijn…

Beheerste zelfrepresentatie

Tijdens zoeken stuit ik steeds op dat zelfbeeld, wat men binnen bepaalde contexten volledig vrijgeeft en binnen andere contexten, volledig bepaald. Sinds vorige week zoek ik wat gerichter op begrippen als zelfrepresentatie en representatie. Waar komt die zoektocht vandaan: Tijdens mijn onderzoek stuitte ik al eerder op een…

De pasfoto in historisch perspectief

Rik Suermondt’s tekst “De pasfoto in historisch perspectief, historische ontwikkeling van het identiteitsportret” maakt ook onderscheid in ontwikkelingen. Voor mijn onderzoek de belangrijkste zaken op een rijtje: Er ontstaan 2 typen portret:  ‘carte de visite’ en het ‘identiteitsportret’ Het is schijnbaar een menselijke behoefte, schrijft Suermondt, om met…

If you’re a little chubby, play it up. Christian Rudder

Christian Rudder is de founder of Okcupid, een Amerikaanse datingsite. OkCupid bedacht een methode waarbij de combinaties van antwoorden, van cliënten, tot een score leidt die inschat of 2 mensen geschikt zijn voor elkaar. De vragen vielen op omdat niet alleen werd gevraagd naar feitelijke gegevens…

A romantic atlas of the United States – Luke DuBois

In deze video vertellen kunstenaars over hun werk m.b.t. big data. Luke Dubois beschrijft tussen 3.20 en 4.47 hoe hij tot “A more perfect Union” kwam. Vrienden vonden dat hij op een datingsite moest. Hij had moeite met het profiel en besloot zich in te schrijven…

Data becomes art -selfievisualisation

“On her senior thesis at the California College of the Arts, designer Suwanna Ruayrinsaowarot built a counting program that visualizes in real-time all the Instagram photos tagged “#selfie.” Ruaytinsaowarot noemt onze cultuur narcistisch. We letten niet meer op privacy en geven de controle weg die we hebben…

Verplichte identificatie in Nederland- Jacob Lentz

Jacob Lentz (1894 -1963) is de schepper van Nederlands eerste systeem van verplichte identificatie. Hij ontwierp in 1940 een nagenoeg onvervalsbare identiteitskaart en zette een register op dat een foto- en vingerafdruk van iedere Nederlander boven de veertien jaar bevatte. In 1974  publiceerde de historicus dr.…

Verzameling 2 – Batia Suter Parallel Encyclopedia

Parralel encyclopedia uit 2007 Elke spread is een op vreemde manier bij elkaar gebrachte verzameling van gevonden beelden die op een bepaalde manier – meer associatief – parallellen  vertegenwoordigen. Fascinerend. Als verzameling, maar ook hoe verschillende combinaties zijn gemaakt in spreads. Combinaties die niet eenduidig zijn…

Verzameling 1 – Gerhard Richter Atlas

Atlas – Gerhard richter – een enorme collectie beeld – Een verzameling van verzamelingen – Elke spread is weer een ander onderzoek uit zijn dagelijkse praktijk. De collectie bestaat uit geschilderd, gefotografeerd, gemonteerd, her-interpretatie, collage en gevonden beeld. Ik ben al 20 jaar gefascineerd door dit…

Nieuwe vragen

Beschrijvende vragen Wat is het narrative dat hedendaagse profielen nu beschrijven? (doelmatig handelen) Wat is het narrative die meerduidige profielen zouden moeten beschrijven? (artikel Frank de Wit, inspiratie uit beeldende kunst, photostories) Samenhang in geheel – in narrative – tegen vooringenomenheid. Wanneer herken ik dit? (…

De logica van schaarste versus beeldvorming

De beide fragmenten van de Witte Raaf zette me aan het denken: het auteursrecht wordt ingezet om het imago van het kunstwerk te beschermen tegen interprestaties of contexten die maker, erven niet wensen. Zij streven eigenlijk naar een eenzijdige interpretatie – zoals de maker dat bedoeld…

Betekenis controleren – auteursrecht en reproductie

Hoe kunstcritici en -wetenschappers het werken onmogelijk wordt gemaakt. In dit artikel uit de witte raaf beschrijft Wolfgang Ullrich hoe auteursrecht het andere partijen steeds moelijker maakt om kunstwerken te publiceren. “Ditmaal worden de beelden eerder verboden omdat de makers of hun erven – meestal uit…

Ordinariness – Nicolas Barker

In mijn onderzoek kom ik ook terug op één van mijn vroegste bronnen Nicolas Barker. Ik heb er een fotoboek van. Waarin hij singles in New York volgt. Je mag ze, hebt met ze te doen en vindt ze tegelijkertijd afschuwelijk en onvolwassen. Het boek bleek…

Critical reading tekst 4 Ahmed Ansari

Analyseren van de tekst: “Design must fill current human needs before imagining new futures.” De tekst stelt: The kind of futuring that happens within critical design projects are somewhat frivolous. Volgens Ansari wordt er onderscheid aangebracht binnen critical design tussen ‘futuring’ en ‘problemsolving’. Wat hem betreft is…

Nicolas Barker “Unmade Beds”

iW: Your attitude towards your characters is very interesting. From what I’m getting from you is that your attitude shifts. Barker: Totally. I think that what I really am is a portraitist. Working on film. And all of the portraitists that I most admire from August…

Critical Reading tekst 3 Dunne & Rabby

Analyseren van de tekst “Introduction to what if..” In de tekst, gepresenteerd op de eigen website van Dunne & Rabby wordt een toelichting gegeven op het tentoonstellings-thema “What if…”, één van de 5 onderdelen van de Triënnale in China in 2011 met het overkoepelende thema ‘REN:…

Ethiculator by Dunne & Raby

Min of meer denk ik aan een systeem waarbij allerlei ethische regels je vervolg bij profilering bepalen. Bij een paspoortfoto gebeurt ook iets dergelijks. Een hoeveelheid regels bepaald hoe je niet op de foto mag – wat wordt afgekeerd – en wat wordt goedgekeurd. Dunne &…

Critical reading tekst 2 Ruben de Pater

Analyseren van de tekst “Treating the refugee crisis as a design problem is problematic.” De tekst stelt: Refugee crisis neerzetten als designprobleem zonder rekening te houden met de context klopt niet en is schadelijk. De Pater schetst de grootte van het vluchtelingenprobleem en de rol van…

‘they do not fit the narrative’

“Those images would never be used on the What Design Can Do website, because they do not fit the narrative. Refugees are depicted solely as victims to raise feelings of empathy with the designer, who is considered to be separate form the people in the picture.”…

Reframe Refugee

Dit project maakt gebruik van meerduidige beeldvorming en verzet zich tegen het beeld van de vluchteling wat in de media wordt gevormd. Er ontstaat een nieuw beeld. Door participatie van meer mensen. Voor “What design can do” – Refugee Challenge, ontwikkelden Marie-Louise Diekema en Tim Olland…

Critical reading tekst 1 Tabo Goudswaard

Analyseren van de tekst: “Social designers should be involved in shaping society.” Tekst zegt eigenlijk: ‘je moet er wel even doorheen bijten.. maar dan heb je ook wat.” Inhoud: Goudswaard heeft de oplossing voor disfunctionele sociale systemen en probeert je te overtuigen van zijn visie, bezwaren…

Shelfproducts

Tabo Goudswaard: In onze samenleving zijn individuele identiteiten gekidnapt door commerciële bedrijven en overheidsinstanties. Ze liggen als lifestyle- en participatiemodellen kant en klaar op de plank voor consument of burger. Sportheld of Vrijwilliger van het Jaar: ambities en identiteiten zijn gestandaardiseerd tot ʻshelfproductsʼ. Nog een quote:(..)…

Creditscore

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gesproken over ‘creditscore’ in relatie tot incasso-ondernemingen en schuldenaars. De incasso-ondernemingen verwerken gegevens in een creditscore. Deze scores worden gebruikt voor interpretatie. Interessant aan dit fragment vind ik het aspect van de interpretatie. Een combinatie van losse gegevens…

Mashup

In het zoeken naar vormen voor meerduidigheid stuitte ik op ‘mashup’. Mashup is a digital media file that contains any or all of the following: text, graphics, audio, video and animation, drawn from pre-existing sources, to create a new derivative work. Digital text mashups, for example,…

Vulnerability pioneer

Ben Lai software developer bij Linked-In schrijft: “I decided to create an InDay (maandelijks terugkerende personeels-activiteit) activity where some of these people all gathered together in a single room to talk about what they each felt passionate about, where they sought meaning, what they believed their purpose…

Ontwerpend onderzoek

Een ontwerp richt zich op het logisch mogelijke, een empirisch onderzoek op het waarschijnlijke, een theoretisch onderzoek op het noodzakelijke. prof.dr.ir. T.M. de Jong vindt dat van een ontwerp wel verlangd mag worden dat het wezenlijk níeuwe mogelijkheden aan het licht brengt, en die nieuwswaarde moet ook…

Opsporingsgemakzucht

Tijdens peer-review in de les vroeg Wiesje me een onderscheid te maken m.b.t. wanneer profileren goed zou kunnen zijn en wanneer profileren slecht zou kunnen zijn. Wiesje noemde voorbeelden waarin profilering wat haar betreft handig was en beschreef veiligheidsrisico’s van niet-profileren. Al eerder merkte ik in gesprekken dat…

High speed dating

“No, this speed dating was not for romantic pursuits.  It was to allow the public of the exhibition a chance to sit down, face to face, and ask people from Tanztheater Wuppertal questions.  I found the idea nice but to be honest, expected a rather run…

The internet of things – manifest

Tijdens research stuit ik op “the internet of things Manifest”  In het manifest worden regels genoemd die een aantal voorwaarden beschrijven waaraan een digitaal product moet voldoen om relevant te zijn. Makers, ontwerpers, bedrijven, particulieren etc worden uitgenodigd het protocol te ondertekenen. Het Manifest leest als een ethisch…

Schlemielen

Mariska houdt niet van profielen Rijdt profilers liefst in de wielen Een woord hier en daar En je profiel is klaar Dat is toch alleen voor schlemielen

Profiling

Profiling. We kennen de term uit het nieuws, van de excessen. Maar het gebeurt overal. Het zit zo verweven in onze maatschappij dat we er geen duidelijk beeld meer van hebben. Als een Sherlock Holmes gebruiken corporaties kleine beetjes informatie om een compleet beeld van ons te…

Vertical city

Meerdere strategieën verzorgen een totaal-beeld. Het project interesseert me omdat het gestart is vanuit een sociologisch onderzoek, streeft naar volledigheid en diverse media inzet. Makers:Daria Scagoglia & Bas Vroege In Vertical City wordt De Rotterdam van Rem Koolhaas op diverse manieren weergegeven als community. Het project is nooit van…

Peter di Campo – “meanwhile-beelden” – changing perceptions

Changing perceptions: Net als Reframe Refugee maakt Multimediaproject, Everydayafrica  gebruik van de betrokkenen zelf. Zo ontstaat een beeld van binnenuit ipv het Westerse perspectief. Voor Everydayafrica vroeg Di Campo ivoorkust bewoners hun eigen leven vast te leggen en te uploaden op instagram. Dit gaf een ander beeld…

Immersive messages

Deze tekst legt uit hoe museumbezoekers het museumbezoek op verschillende manieren ervaren – informatief of als ervaring. Ik vind de parallel die te trekken is met het ervaren van een mens; informatief of als ervaring interessant. Discursive versus Immersive: The Museum is the Massage

Het format: van fragmentarisch naar een optelsom der delen

Het onderstaande fragment verwijst naar een format dat ik ook binnen profilering herken. Terwijl langzaam begint door te dringen dat fragmentarisch beeld binnen de journalistiek leidt tot vooringenomenheid met verstrekkende gevolgen, is dat idee w.b. profilering niet geland. Of niet relevant genoeg? “Het vierde is het…