Categorie: 2. Maatschappij & Context

Door in andere contexten te kijken hoop ik beter te begrijpen hoe profilering werkt, welke krachten van invloed zijn en hoe ik deze anders kan inzetten. Vergelijkbare patronen die ik vind in andere gebieden van onze maatschappij plaats ik onder Context. Context is een ruime en associatieve categorie.

In English..

Bachelors country. Initially, this Masterthesis “Bachelors country” reads as a theoretical and practical designresearch for a new design in personal profiling of bachelors, intended for a platform yet to be developed. For me personally, this design research mainly investigates the power of so-called ‘lens-based media’ and…

Inleiding Designresearch online te lezen

Via onderstaande link is de inleiding van “Het land van de vrijgezellen” te lezen op Researchgate. In de inleiding vind je introductie tot en motivatie voor het onderzoek, inclusief de indeling in van het document. Klik hier voor de inleiding.

Visual Essay 02

Visual Essay 01 Intermenselijke relaties en vriendschappen Uit mijn bronnen rondom singles, profileren en media heb ik onderstaande tags gefilterd die betrekking hebben op het gebied “Intermenselijke relaties en vriendschappen”. De tags zijn verwerkt in een kaart geïnspireerd op kaarten van Qiu Zhijie. Aantrekkingskracht, Afscheid, Afstamming,…

Compendium

Ultimately this book aims to show that what revolves around, within, and beyond any given system, resolves to be just as serious and important as what that system aims to convey. Dit is de beschrijvende tekst van het boek The Standard Book of Noun-Verb Exhibition Grammar,…

Introductie op de lezing van Jantine Wijnja

De link tussen het werk van kunstenaar en schrijver Jantine Wijnja en mijn eigen designresearch is niet voor iedereen even helder als voor mijzelf. In deze presentatie, waarin ik mijn twijfels over het medium fotografie en zijn huidige gebruik toelicht en onderbouw, werk ik vanuit die…

Studentenlezing Jantine Wijnja – Nederland Nu –

Lezing Designresearch; Jantine Wijnja – Nederland Nu – “Welke geur of welk geluid is typisch Nederland Nu? Wie of wat is onzichtbaar? Wat is de hedendaagse Nederlandse variant op het Wilde Westen, en wat is er zoal verwonderenswaardig?” Dit zijn de vragen die Jantine Wijnja stelde aan…

Contactverzoek 001 Contour de Twern

Hallo, mijn naam is Mariska van Zutven. Via Wendy benader ik je om je medewerking te vragen aan een onderzoek dat gaat over de manier waarop we denken over singles en alleenstaanden.  Zelf ben ik sinds 2007 alleenstaand en merk dat het door allerlei technologische ontwikkelingen steeds moeilijker…

Vilém Flusser

De beeldtheorie en mediatheorie blijken belangrijk in mijn onderzoek. Steeds weer grijp ik terug op de poster van het project Without Firm Grounds van Vilém Flusser. Ik vind het bijgevoegde beeld – het web van subtiele verbindingen die de invloeden op het werk van Flusser representeren –…

Presentatie Open Set

Since 2006 I have been photographing and writing about singles in Dutch society. (Singles as in; individuals who are not in a partner-relationship) The amount of singles in Dutch society is growing. CBS, the Dutch Centre of Statistics claims that by 2060 40% of our population…

Hokjesdenken

‘’Het zijn altijd de witte westerse fotografen geweest die de Masai in beeld hebben gebracht, die dat clichébeeld hebben ontwikkeld. En nu ga jij dat cliché weerleggen. De macht over de representatie van de Masai is dan nog steeds in handen van de witte westerse fotograaf.’’…

Recensie over Fluid Memory door Erwin Verbruggen

DESIGNERS IN THE ARCHIVES: OPEN SET LAB What do you get when you offer a group of designers access to a million-hour audiovisual archive? That was the question of the annual professional development programme Open Set Lab undertook in collaboration with the Design Academy Eindhoven, the…

Social Animal – David Brooks

In ‘The social animal” van David Brooks worden 2 levens van fictieve hoofdpersonen beschreven volgens 2 cultureel vastgestelde routes. Naast de routes beschrijft het boek persoonlijke keuzemomenten en de invloed van deze momenten op de loop van de routes. Sommige keuzes lijken individueel, maar zijn feitelijk…

Timeline mensbeeld

2017-03-05 Timeline mensbeeld versie 1 Sinds Maart breng ik de ontwikkelingen m.b.t classificatie in kaart, naast de ontwikkelingen mbt dating en profilering online een summier aangevuld met de manier waarop wetenschap zich ontwikkelt m.b.t. mijn onderzoek. Zie bijgevoegde timeline. De timeline helpt me om de losse onderdelen te…

Mensbeelden – Frank de Wit – “Autonomie, een zorgelijk begrip?”

Onderstaande quotes uit “Autonomie een zorgelijk begrip” geven korte en bondige beschrijvingen van de manier waarop filosofen en wetenschappers denken over begrippen als identiteit en autonomie. De beschrijvingen geven me de inhoud voor ‘meerduidigheid’. De begrippen kan ik verder verwerken in de trail Meerduidighedi in inhoud.…

De vele gezichten van Jan Massart

de vele gezichten van Jan Massart Nogmaals een verwijzing naar de wereld van de planten. Vorig jaar kwam ik dit artikel tegen van Botanicus Jean Massart, sleutelfiguur in de beeldvorming van het Belgische landschap. Hij onderzoekt, legt vast, documenteert, illustreert, meet, noteert landschappelijke veranderingen in de…

Living Atlas 2

Ecosysteem   Locatie, hoofdpersonen. Ik zoek hoofdpersonen. Wie wil zich lenen voor mijn onderzoek naar profilering en waarom zou de ene relevant zijn en de andere niet? Wat wil ik weten überhaupt? In mijn research duikt steeds een link op met tuinontwerp, soorten en diversiteit aan…

ik als fotograaf 2005

Voor ‘ik als fotograaf’ zocht ik in 2005 typen en historische perioden bij de mensen die ik fotografeerde. Een studiegenoot (rechts boven) werd een stereotype intellectueel, een vriendin werd een romantisch en verdwaalde schrijfster, een buurvrouw werd een stereotype vrouw uit de buurt in de jaren 50.…

Ik als held 2004

In 2004 fotografeerde ik mijzelf in diverse rollen. De opdracht was ‘ik als held’. Ik startte vanuit stereotypen uit de media en kwam bij meer historische, Nederlandse typen uit.

Trail 1 Meerduidigheid in inhoud

In de oorspronkelijke posterpitch heb ik een aantal subvragen omschreven. Één daarvan is: “Hoe laat ik andere ervaringen en informatie toe naast feitelijke informatie in een kennismaking?” Binnen het onderzoek heb ik d.m.v. twee trails een scheiding aangebracht tussen 1) inhoud van meerduidig mensbeeld (m.a.w. waar moet…

Representation – Edited by Stuart Hall – 3 Michel Foucoult

Michel Foucoult richt zich op the relations of power, not relations of meaning. (p.43).  Foucoult onderzoekt de productie van kennis binnen ‘discourse’.“ (…) een discours als een geheel van uitspraken (articulaties) die behoren tot dezelfde discursieve formatie. Onder ‘discursieve formatie’ verstaat Foucault een ‘geheel van uitspraken’ waarbinnen het…

Representation – Edited by Stuart Hall – 2 Roland Barthes

Roland Barthes, Mythes Waar Saussure werkt met ‘the signifier and the signified’, werkt Roland Barthes met denotatie en connotatie. Denotatie als beschrijving van een term. Een beschrijving waar de meeste mensen zich waarschijnlijk in kunnen vinden. Connotatie als de complete interpretatie van de term, een beschrijving vanuit ideologie, geloof, conceptueel…

Representation – Edited by Stuart Hall – 1 Ferdinand de Saussure

Cultural representations and signifying practices. 1997 Het boek is ingedeeld in 6 hoofdstukken; 1) The work of representation, 2) Representing the social, 3) The poetic and politics of exhibiting other cultures, 4) The spectacle of the ‘other’, 5) Exhibiting masculinity, 6) Genre and gender. Ik werk…

Iteratie 1: Conversationpiece

Mijn onderzoek  is ontstaan uit irritatie over het gebruik van profielen, zoals op datingsites. Profielen ontworpen als een strak harnas waarin nauwelijks te bewegen is als mens. Een profiel waarin je jezelf noodgedwongen etaleert als een product en dat terwijl je op zoek bent naar je soulmate. Beetje vreemd?…

The enchantment leap – David Brook

Wil je een relatie dan zul je je de grens tussen jezelf en de ander moeten opheffen, dat doe je niet door te shoppen langs mensen via een datingsite schrijft David Brook. Brook verwijst in het opinie-artikel naar The enchantment leap: This is when something dry and utilitarian…

Beheerste zelfrepresentatie

Tijdens zoeken stuit ik steeds op dat zelfbeeld, wat men binnen bepaalde contexten volledig vrijgeeft en binnen andere contexten, volledig bepaald. Sinds vorige week zoek ik wat gerichter op begrippen als zelfrepresentatie en representatie. Waar komt die zoektocht vandaan: Tijdens mijn onderzoek stuitte ik al eerder op een…

De pasfoto in historisch perspectief

Rik Suermondt’s tekst “De pasfoto in historisch perspectief, historische ontwikkeling van het identiteitsportret” maakt ook onderscheid in ontwikkelingen. Voor mijn onderzoek de belangrijkste zaken op een rijtje: Er ontstaan 2 typen portret:  ‘carte de visite’ en het ‘identiteitsportret’ Het is schijnbaar een menselijke behoefte, schrijft Suermondt, om met…

If you’re a little chubby, play it up. Christian Rudder

Christian Rudder is de founder of Okcupid, een Amerikaanse datingsite. OkCupid bedacht een methode waarbij de combinaties van antwoorden, van cliënten, tot een score leidt die inschat of 2 mensen geschikt zijn voor elkaar. De vragen vielen op omdat niet alleen werd gevraagd naar feitelijke gegevens…

Data becomes art -selfievisualisation

“On her senior thesis at the California College of the Arts, designer Suwanna Ruayrinsaowarot built a counting program that visualizes in real-time all the Instagram photos tagged “#selfie.” Ruaytinsaowarot noemt onze cultuur narcistisch. We letten niet meer op privacy en geven de controle weg die we hebben…

Verplichte identificatie in Nederland- Jacob Lentz

Jacob Lentz (1894 -1963) is de schepper van Nederlands eerste systeem van verplichte identificatie. Hij ontwierp in 1940 een nagenoeg onvervalsbare identiteitskaart en zette een register op dat een foto- en vingerafdruk van iedere Nederlander boven de veertien jaar bevatte. In 1974  publiceerde de historicus dr.…

De logica van schaarste versus beeldvorming

De beide fragmenten van de Witte Raaf zette me aan het denken: het auteursrecht wordt ingezet om het imago van het kunstwerk te beschermen tegen interprestaties of contexten die maker, erven niet wensen. Zij streven eigenlijk naar een eenzijdige interpretatie – zoals de maker dat bedoeld…

Betekenis controleren – auteursrecht en reproductie

Hoe kunstcritici en -wetenschappers het werken onmogelijk wordt gemaakt. In dit artikel uit de witte raaf beschrijft Wolfgang Ullrich hoe auteursrecht het andere partijen steeds moelijker maakt om kunstwerken te publiceren. “Ditmaal worden de beelden eerder verboden omdat de makers of hun erven – meestal uit…

Ethiculator by Dunne & Raby

Min of meer denk ik aan een systeem waarbij allerlei ethische regels je vervolg bij profilering bepalen. Bij een paspoortfoto gebeurt ook iets dergelijks. Een hoeveelheid regels bepaald hoe je niet op de foto mag – wat wordt afgekeerd – en wat wordt goedgekeurd. Dunne &…

’they do not fit the narrative’

“Those images would never be used on the What Design Can Do website, because they do not fit the narrative. Refugees are depicted solely as victims to raise feelings of empathy with the designer, who is considered to be separate form the people in the picture.”…

Critical reading tekst 1 Tabo Goudswaard

Analyseren van de tekst: “Social designers should be involved in shaping society.” Tekst zegt eigenlijk: ‘je moet er wel even doorheen bijten.. maar dan heb je ook wat.” Inhoud: Goudswaard heeft de oplossing voor disfunctionele sociale systemen en probeert je te overtuigen van zijn visie, bezwaren…

Shelfproducts

Tabo Goudswaard: In onze samenleving zijn individuele identiteiten gekidnapt door commerciële bedrijven en overheidsinstanties. Ze liggen als lifestyle- en participatiemodellen kant en klaar op de plank voor consument of burger. Sportheld of Vrijwilliger van het Jaar: ambities en identiteiten zijn gestandaardiseerd tot ʻshelfproductsʼ. Nog een quote:(..)…

Creditscore

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gesproken over ‘creditscore’ in relatie tot incasso-ondernemingen en schuldenaars. De incasso-ondernemingen verwerken gegevens in een creditscore. Deze scores worden gebruikt voor interpretatie. Interessant aan dit fragment vind ik het aspect van de interpretatie. Een combinatie van losse gegevens…

Vulnerability pioneer

Ben Lai software developer bij Linked-In schrijft: “I decided to create an InDay (maandelijks terugkerende personeels-activiteit) activity where some of these people all gathered together in a single room to talk about what they each felt passionate about, where they sought meaning, what they believed their purpose…

Opsporingsgemakzucht

Tijdens peer-review in de les vroeg Wiesje me een onderscheid te maken m.b.t. wanneer profileren goed zou kunnen zijn en wanneer profileren slecht zou kunnen zijn. Wiesje noemde voorbeelden waarin profilering wat haar betreft handig was en beschreef veiligheidsrisico’s van niet-profileren. Al eerder merkte ik in gesprekken dat…

High speed dating

“No, this speed dating was not for romantic pursuits.  It was to allow the public of the exhibition a chance to sit down, face to face, and ask people from Tanztheater Wuppertal questions.  I found the idea nice but to be honest, expected a rather run…

Peter di Campo – “meanwhile-beelden” – changing perceptions

Changing perceptions: Net als Reframe Refugee maakt Multimediaproject, Everydayafrica  gebruik van de betrokkenen zelf. Zo ontstaat een beeld van binnenuit ipv het Westerse perspectief. Voor Everydayafrica vroeg Di Campo ivoorkust bewoners hun eigen leven vast te leggen en te uploaden op instagram. Dit gaf een ander beeld…

Het format: van fragmentarisch naar een optelsom der delen

Het onderstaande fragment verwijst naar een format dat ik ook binnen profilering herken. Terwijl langzaam begint door te dringen dat fragmentarisch beeld binnen de journalistiek leidt tot vooringenomenheid met verstrekkende gevolgen, is dat idee w.b. profilering niet geland. Of niet relevant genoeg? “Het vierde is het…

Data Ethics – aantekeningen

Tijdens research stuit ik op het begrip data-ethics. voor mij nieuw. “The internet of Things is de eerste verwijzing. In dit bericht een aantal tips en namen die me mogelijk meer informatie geven. https://linnettaylor.wordpress.com – ondertekende het manifest van ToI met bedrijfsnaam ‘data-ethics’ Citran Daniel Hatecrimes…

Not just for the good of the community

“Thus, it will be insuffŽiciënt to promote the good of ‘the community’ or ‘the family’, where that leaves intact gross asymmetries of capability among community or family members. Women are especially likely to be the losers when the good of a group is promoted as such,…

Trail 2: Sabotage aantekeningen

Contratheorie Nussbaum Mogelijkheden scheppen vertaling Rogier van Kappel “Een dergelijke contratheorie dient de menselijke ontwikkeling op nieuwe wijze te verwoorden, en ons een ander beeld te schetsen van wat onze prioriteiten zouden moeten zijn.” Nussbaum Mogelijkheden scheppen Human Developments Report Zoals de Pakistaanse econoom Mahbub ul…

Trail 1: Capabilities aantekeningen

trefwoorden:  Like a gardner * waarderationeel * affectief * traditioneel * duurzaam * samenhang * meaningfull pluralisme * scripts of a life Capabilities: Opgebouwd uit * activities * love and care * education * think well * choose well Onderdelen 1) life, 2) bodily health, 3) bodily integrity, 4) senses, imagination, thoughts, 5) emotions, 6) practical reason, 7) affiliation, 8) other species, 9) play, 10)…

Women’s Capabilities and Social Justice – Nussbaum

Central human functional capabilities (1) Life. Being able to live to the end of a human life of normal length; not dying prematurely or before one’s life is so reduced as to be not worth living. 231 M. Nussbaum (2) Bodily Health. Being able to have…