Categorie: 8. Deliverables

Deliverables vanuit lessen

In English..

Bachelors country. Initially, this Masterthesis “Bachelors country” reads as a theoretical and practical designresearch for a new design in personal profiling of bachelors, intended for a platform yet to be developed. For me personally, this design research mainly investigates the power of so-called ‘lens-based media’ and…

Inleiding Designresearch online te lezen

Via onderstaande link is de inleiding van “Het land van de vrijgezellen” te lezen op Researchgate. In de inleiding vind je introductie tot en motivatie voor het onderzoek, inclusief de indeling in van het document. Klik hier voor de inleiding.

iteratie 9 01/06

01/06 Integratie. In deze iteratie maak je een integratie van alle voorgaande aandachtspunten. Dit ervaarbare ontwerp geldt bovendien als try-out voor je iteratie op de Graduation Show begin  juli. Tijdens Graduation krijgen jullie de gelegenheid om bezoekers mee te nemen en te gebruiken voor jouw iteratie.

Iteratie 8: 20 april 2018 – Mediagebruik

Uit welke media is je ontwerp opgebouwd? Maak je tools, scenario’s, materiaalonderzoeken of combinaties daarvan? Wat ontwerp je precies en hoe dient dit je onderzoek en ontwikkeling? Presenteer een ervaarbaar ontwerp met voor jouw onderzoek kenmerkende eigenschappen. Maak een ervaarbaar ontwerp waarin duidelijke afwegingen zijn gemaakt…

Introductie op de lezing van Jantine Wijnja

De link tussen het werk van kunstenaar en schrijver Jantine Wijnja en mijn eigen designresearch is niet voor iedereen even helder als voor mijzelf. In deze presentatie, waarin ik mijn twijfels over het medium fotografie en zijn huidige gebruik toelicht en onderbouw, werk ik vanuit die…

Presentatie Designmethoden

De presentatie is ingedeeld in een toelichting op mijn persoonlijke noodzaak, waarna ik de designmethoden verdeel in 4 onderdelen. Elk onderdeel staat voor een lesperiode binnen de Master waarin ik vanuit een bepaalde insteek methoden uitprobeer en uitwerk. In de laatste periode verbind ik de relevante…

Studentenlezing Jantine Wijnja – Nederland Nu –

Lezing Designresearch; Jantine Wijnja – Nederland Nu – “Welke geur of welk geluid is typisch Nederland Nu? Wie of wat is onzichtbaar? Wat is de hedendaagse Nederlandse variant op het Wilde Westen, en wat is er zoal verwonderenswaardig?” Dit zijn de vragen die Jantine Wijnja stelde aan…

Iteratie 7: 23 maart 2018 – The bigger picture

Wat zijn de stappen die je vooropstelt in je onderzoek en hoe werk je toe naar je uiteindelijke doel. In deze les laat je je medestudenten en docenten ervaren wat de toekomst van jouw onderzoek brengt: je maakt je iteraties tastbaar, toont ons hoe je te…

Iteratie 6: 23 februari 2018 – Participanten

Hoe betrek je jouw participanten in jouw ontwerpvraag? Maak een ervaarbaar ontwerp waarmee je je participanten doelmatig engageert, waarin duidelijk wordt hoe je participanten betrekt bij je onderzoek en de deelvraag die je ze (soms impliciet) stelt. Dit ervaarbare ontwerp leg je voor aan je medestudenten.…

Iteratie 5: 9 februari 2018 – presentaties designmethoden

Ontwerpvraag. Hoe stel jij op een ontwerpende manier jouw ontwerpvraag. Hoe zorg je dat je daarbij tot antwoorden komt en/of je vraag kunt specificeren. Maak een ervaarbaar ontwerp waarmee je je ontwerpvraag tot een ervaring maakt, en daaruit antwoorden probeert te genereren. Op deze dag zijn…

Iteratie 2: 13 oktober 2017 – Strategie

Tijdens deze dag ga je gestructureerd op zoek naar je toekomstige stappen. Dit doe je door je proces te positioneren in het veld tussen strategie en onderzoek. Ik heb gewerkt aan trails die mijn onderzoek verhelderen en uitsplitsen.    

Iteratie 1: 30 september 2017 – Experiential exhibition

Tijdens deze iteratie presenteert iedere student een korte maar krachtige ‘experiential exhibition’ (EE) voor de aanwezigen. Niet vertellen en laten zien maar laten ervaren met lijf en leden. Neem participanten fysiek mee in je onderzoek door hen een korte ervaring te laten ondergaan waaruit jouw ontwerpvraag…

Hidden Design – Outcomes in overtuigingen

De uitgeschreven aantekeningen met verwijzingen naar overtuigingen en de 2 liefdesbrieven zijn te vinden in de bijlage. In de analyse van de aantekeningen op zoek naar overtuigingen, laat ik me leiden door de aanwezigheid van het woord “omdat”, zoals uitgewerkt is in het bericht Hidden Design –…

Hidden Design – werkwijze

Dag 2: Met de formulieren – zie bijlagen – ben ik op zoek gegaan naar drukke medewerkers. De dienst scheelt immers tijd bij betrokkenen. De dienst bood ik aan bij bureau planning van een onderwijsinstelling en daarna bij gemeenteambtenaren. Ik fietste rond en probeerde mensen in…

Hidden Design – onderbouwing concept

Tijdens deze zomerworkshop ontwerp je prototypes en rollen om strategisch je eerste ideeën uit te proberen met participanten. Met Hidden Design lokken we onopgemerkt ontworpen interacties uit om essentiële aannames te valideren en direct verder te ontwikkelen. We besteden aandacht aan de manier waarop je interventies…

voorstel vrije ruimte: Open Set Lab

Bij deze wil ik een voorstel  vrije ruimte: Het betreft deelname aan het programma aan Open Set Lab, een samenwerkingsprogramma tussen de Masteropleiding Design van het AKV St. Joost en het Nederlandse Instituut voor beeld en geluid. Informatie: http://www.openset.nl/opensetlab.php Motivation In my projects I concentrate on transforming perspectives…

NP1: Stip aan de horizon

Nieuwe praktijken 1Welke vragen en onderwerpen ben ik dit laatste half jaar tegen gekomen? Welke deelgebieden of sporen zitten er in mijn onderzoek? Hoe zijn deze met elkaar verbonden? Hoe lopen de sporen naar de stip aan de horizon? Wat bevindt zich voorbij de horizon? Kan…

Nieuwe praktijken Juli 2017

Ontwerpvraag “Hoe kan ik een mensvriendelijke manier van profileren ontwikkelen waar nu, door gebruik van techniek en diverse media eenzijdig beeld ontstaat, en zodoende ontmenselijkt wordt”, gaat uit van een ideaalbeeld, een an- dere manier van weergeven, waarin niet alleen gebruik wordt gemaakt van één beeld…

Visual Essay – Ekifananyi Kya Muteesa 2

Ekifananyi Kya Muteesa 2 is afdruk van een oud negatief. Vermoedelijk een glasnegatief omdat de emulsie afgebrokkeld is en een stukje van het negatief is afgebroken. Als het een glasnegatief is, is de foto waarschijnlijk voor 1920 gemaakt. Alleen het midden van de foto is enigszins leesbaar. Daar…

Living Atlas 2

Ecosysteem   Locatie, hoofdpersonen. Ik zoek hoofdpersonen. Wie wil zich lenen voor mijn onderzoek naar profilering en waarom zou de ene relevant zijn en de andere niet? Wat wil ik weten überhaupt? In mijn research duikt steeds een link op met tuinontwerp, soorten en diversiteit aan…

Trail 2 Meerduidigheid in vorm

Ik ben op zoek naar een groter en ander (visueel?) vocabulair, zoals omschreven in mijn posterpitch onder het kopje relevantie. Binnen het onderzoek heb ik d.m.v. twee trails een scheiding aangebracht tussen 1) inhoud van meerduidig mensbeeld en 2) vormen waarin een mens op meerdere manieren weergegeven wordt…

Iteratie 1 – verdieping op (zelf-)representatie

In mijn vragen over profilering zat een categorie over het auteurschap van een profiel. Deze categorie ontstond door de gedachtegang uit deze post. Op dit moment worden profielen m.n. door mensen zelf ingevuld. Ondervraagden zouden graag profielinformatie van familie, vrienden of bekenden willen lezen, maar zijn…

Iteratie 1: Conversationpiece

Mijn onderzoek  is ontstaan uit irritatie over het gebruik van profielen, zoals op datingsites. Profielen ontworpen als een strak harnas waarin nauwelijks te bewegen is als mens. Een profiel waarin je jezelf noodgedwongen etaleert als een product en dat terwijl je op zoek bent naar je soulmate. Beetje vreemd?…

Critical Reading Les 1

De wereld van design – de visies op diverse vormen van design – is redelijk nieuw voor me. Ik ken een ontwerpers en designers vanuit mijn beroepspraktijk. Dit zijn over het algemeen grafisch ontwerpers, ontwerpers die zich richten op het ontwerpen van boeken, media-uitingen en ontwerpers…

Critical reading tekst 4 Ahmed Ansari

Analyseren van de tekst: “Design must fill current human needs before imagining new futures.” De tekst stelt: The kind of futuring that happens within critical design projects are somewhat frivolous. Volgens Ansari wordt er onderscheid aangebracht binnen critical design tussen ‘futuring’ en ‘problemsolving’. Wat hem betreft is…

Critical Reading tekst 3 Dunne & Rabby

Analyseren van de tekst “Introduction to what if..” In de tekst, gepresenteerd op de eigen website van Dunne & Rabby wordt een toelichting gegeven op het tentoonstellings-thema “What if…”, één van de 5 onderdelen van de Triënnale in China in 2011 met het overkoepelende thema ‘REN:…

Critical reading tekst 2 Ruben de Pater

Analyseren van de tekst “Treating the refugee crisis as a design problem is problematic.” De tekst stelt: Refugee crisis neerzetten als designprobleem zonder rekening te houden met de context klopt niet en is schadelijk. De Pater schetst de grootte van het vluchtelingenprobleem en de rol van…

Critical reading tekst 1 Tabo Goudswaard

Analyseren van de tekst: “Social designers should be involved in shaping society.” Tekst zegt eigenlijk: ‘je moet er wel even doorheen bijten.. maar dan heb je ook wat.” Inhoud: Goudswaard heeft de oplossing voor disfunctionele sociale systemen en probeert je te overtuigen van zijn visie, bezwaren…