Ontwerpend onderzoek

Een ontwerp richt zich op het logisch mogelijke, een empirisch onderzoek op het waarschijnlijke, een theoretisch onderzoek op het noodzakelijke.
prof.dr.ir. T.M. de Jong vindt dat van een ontwerp wel verlangd mag worden dat het wezenlijk níeuwe mogelijkheden aan het licht brengt, en die nieuwswaarde moet ook blijken uit een inventarisatie van soortgelijke bestaande ontwerpen. Het moet aannemelijk gemaakt worden dat de onwaarschijnlijke mogelijkheden technisch haalbaar zijn en ooit economisch uitvoerbaar. Het ontwerp moet volgens De Jong gepaard gaan met een effectanalyse die ecologische, technische, economische en maatschappelijke effecten omvat. Het te verwachten maatschappelijke effect moet ethisch toelaatbaar zijn. Het ontwerp moet eveneens gepaard gaan met een visie op het te verwachten traject van technische uitvoering en maatschappelijke implementatie. De Jong concludeert dat van een ontwerp dus niet gevergd mag worden dat het waarschijnlijk, wenselijk of noodzakelijk is. Ook niet dat het doelgericht ontwikkeld is aan de hand van een programma van eisen vooraf. Ravesloot: ,,Het boekje van Taeke de Jong: ‘Kleine methodologie voor ontwerpen’, waarin hij deze ideeën uitgebreider toelicht, is eigenlijk het enige wat op dit gebied verschenen is. Vandaar ook dat van andere universiteiten zoals Eindhoven en Twente maar ook vanuit hogescholen, veel belangstelling getoond is voor ons boekje, dat daar op voortborduurt.” Bron: TuDelta – door Joyce Ouwerkerk.


One Comments

  • Hi, very nice website, cheers!
    ——————————————————
    Need cheap and reliable hosting? Check our hosting comparison.
    ——————————————————
    Check here: https://hosting-compare.net/

Geef een reactie