Representation – Edited by Stuart Hall – 2 Roland Barthes

Roland Barthes, Mythes

Waar Saussure werkt met ‘the signifier and the signified’, werkt Roland Barthes met denotatie en connotatie. Denotatie als beschrijving van een term. Een beschrijving waar de meeste mensen zich waarschijnlijk in kunnen vinden. Connotatie als de complete interpretatie van de term, een beschrijving vanuit ideologie, geloof, conceptueel kader, waardensysteem, etc. Connotatie is gefragmenteerd en diffuus. Waar Saussure zich meer richt op de analyse van het systeem van de dragers van betekenis, richt Barthes zich meer op de culturele mythes die spelen met de interpretatie en betekenis in onze cultuur. Hij legt de nadruk op de context waarin connotatie betekenis krijgt. In het boek worden voorbeelden aangedragen waarin Barthes de interpretatie van betekenis koppelt aan bestaande culturele mythes over een land, een ideologie, een geschiedenis. De betekenis van een term, object of idee in een cultuur is afhankelijk van een groter cultureel gebied waarin verhalen, uitspraken, beeldsoorten en dialogen de betekenis al duiden. Dit zijn de mythes die te herkennen zijn via de tekens.

 

“In the semiotic approach, representation was understood on the basis of the way words functioned as signs within language. But for a start, in a culture, meaning often depends on larger units of analysis – narratives, statements, groups of images, whole discourses which operate across a variety of texts, areas of knowlegde about a subject which have acquired widespread authority.”(p.42)

Barthes schrijft dat interpretaties nooit een definitieve waarheid bevatten, dat ze losse interpretaties vormen en altijd onderhevig zijn aan veranderingen. Laclau en Mouffe: “(…) discourse constructs the social world in meaning, and that, owing to the fundamental instability of language, meaning can never be permanently fixed.” (Marianne Jørgensen en Louise Philips, Discourse Analysis. As Theory and Method, 2002)

Wederom bedenk ik me wat de consequentie is van structureel een bepaalde interpretatie van een woord niet beschrijven, weglaten, censureren, t.o.v. interpretaties toevoegen, aanvullen en verzinnen om vervolgens in te brengen in een systeem waarvan men gelooft dat het de waarheid/mythe feilloos interpreteert. Ook merk ik dat ik nadenken over taal en taalsystemen leuk vind. Ik krijg er ideeën van.

 


One Comments

  • Hi, very nice website, cheers!
    ——————————————————
    Need cheap and reliable hosting? Check our hosting comparison.
    ——————————————————
    Check here: https://hosting-compare.net/

Geef een reactie