Narratieve Structuren

Tijdens de verlichting werden classificatiesystemen gevormd om de wereld om ons heen te organiseren en verklaren. Kennis werd verzameld en georganiseerd op onderwerp, op thema, chronologisch en op cultuur. “Verzamelde kennis an sich, maakt je nog niet wijzer” zegt Nederlandse Multidisciplinaire Designstudio Catalogtree tijdens een lecture die ik bijwoon in oktober 2017. “We hebben verbanden en kaders nodig om de informatie te interpreteren. Verbanden in beeldvorming worden ingebracht door selectiecriteria, montage en vormgeving die leidt tot een specifieke storytelling. In storytelling wordt op specifieke manier informatie gecombineerd.” Dit zijn narratieve structuren. Ik onderzoek mogelijkheden van narratieve structuren in 3 categorieën:

Archieven en Databases

In de categorie “Archieven en Batabases” verzamel ik voorbeelden, werkmethoden, werkwijzen en inhoudelijke informatie over archieven en databases, waarin grote hoeveelheden informatie en beeld verzameld en gestructureerd worden op een specifieke manier.

Personal Narratives

in de categorie “Personal Narratives” verzamel ik  voorbeelden van verhalen, dialogen en t.v. programma’s vertelt door singles. Elk mens vormt een personal narrative ofwel ‘geconstrueerd’ verhaal, concludeert F.A. de Wit in het tijdschrift voor Psychiatrie. Hij beroept zich op Barbara Hardy volgens wie we ‘in verhalen dromen en dagdromen, door verhalen ons herinneren, anticiperen, hopen, wanhopen, geloven, twijfelen, plannen, corrigeren, kritiseren, construeren, roddelen, leren, haten en beminnen’. De onderdelen die Barbara Hardy benoemt mis ik in de beeldvorming van singles en wil ik toevoegen.  Hiervoor wil ik personal narratives verzamelen die inzicht geven in persoonlijke opvattingen, verlangens en ideeën.

Cultural Scripts

in de categorie “Cultural Scripts” analyseer ik traditionele en hedendaagse culturele scripts van singles. Cultural scripts zijn de patronen die aan de oppervlakte verschijnen als je het gedrag van grotere groepen bekijkt m.b.t. liefdesrelaties, gezinsvorming, opvoedingwijzen, onderwijsvormen, ambitieniveau, religieuze gebruiken, ideologische opvattingen, kunstuitingen en samenlevingsvormen. Cultural scripts komen voort uit de waarden die een groep kenmerkt. “Cultural scripts relate to different aspects of thinking, speaking, and behaviour.”(bron: Cultural scripts: what are they and what are they good for? Cliff Goddard & Anna Wierzbicka)